פרק שמונה־עשר: רבי משה הדרשן, רבי טוביה; ילקוט של רבי שטעון הדרשן

ש ? 1 ההגיח חקייטח והמאוחרת נשתמרו לנו , בידוד * 1 & $ ת D ^ VtSDH 0 ליקוטים רכיס מתוך ספרי חגרה גדולים , בקבצים שנאספו למן המחצית השניה של חמאה הייא וקד לאמצע המאה הי'ג לערך — שכםח םחם אברו כליל או רובם — וביניהם הקובץ יל קוט הוא המקיף והחשוב ביותר . אלא שאין להעלים עין משני ספרי מדרש שקדמו לילקוט , החשובים מבחינת מחקר ההגדה : היינו כתביהם של ר' משה הדרשן ור' טוביה בן אליעזר . ר' משח הדרשן טנרבונא י , רבו של ר' נתן , ובכן בן הרבע השלישי של המאה הי'א , ידוע מתוך ההכאות בערוךג , אצל רשיי , 3 תוספות * , > פירוש קרובות . <» מרדכי * ובהוספות לתנחוםאי , כמחבר של ביאורים למאמרי התלמוד ולספרים שונים מן המקרא . פירושו למקרא כולל היה בחלקו ביאורי מלים וביאורי ענין , ובחלקו הגרות עתיקות ודרושים משלו בדרך ההגדה . החקירה על פעולותיו של ר' משה הדרשן מסתבכת כדרך מיוחדת על ידי העובדה הכאה . הנזיר רייםונד טארטין מביא בספרו פגיון האמונה * המון מאמרים מתוך 'בראשית רבה הגדול של ר' משה הדרשךי , המועתקים כרובם מספרו של םארטין , עתים במקורם ועתים בתרגום רומי , גם בספריהם של יהושע פור ? ט , 10 הלורקי" ופטר ג...  אל הספר
מוסד ביאליק