פרק שבעה-עשר: הגדות בודדות

1 / זך / ך / ר ? וךח שנוכל לגשת לתיאור מפורט של הקובץ ילקוטי , חייבים אנו לשים לב אל הגדות בודדות אחדות , שמבחינת החשיבות והערך הן כאילו תופסות את השורה השניה בםדר המדרשים . אלו הם על הרוב חיבורים מזמן מאוחר , המטפלים בפרקים מסוימים של ם » רי מקרא שונים , ועל כן גם מבחינת ההיקף עולים עליהם המדרשים החשובים יותר . כלי םפק היו הרבה ביאורים כאלה של נושאים מקראיים ; ידועים לנו רק אלו הבאים : אבא גוריוף , הנקרא כן לפי שתי המלים הראשונות שבו , 3 םוםכ בעיקר על סיפור מגילת אםתר . ההרצאה מגלה סימני תקופה מאוחרת . * ליקוטים אחרים םםררש זה הנמצא בכתב יר > 5 ונזכר רק מעט <« מביא הילקוטז . אםפה , « שנתחבר במחצית הראשונה של המאה התשיעית בבבל , משתרע על ספר בםדבר ייא , טז וכנראה עדיין נשתמר . 9 רמיזה עליו נמצאת בנספח להלכות גרולוח , 10 הזכרתו הראשונה נמצאת בכתבים של הםאה הי-ג , " וליקוטים ממנו נמצאים בילקוט . 12 תדשא 13 או ברייתא דרבי פנחס בן יאיר , מתחיל בטלה תדשא !* ' ומיוחם לחכם הנזכר בן המאה השניה ; הוא מעובר בדרך המדרשים המאוחרים הכתובים עברית ורומז אל תכנו של ספר יצירה 15 ומביא רק חכמים מעטים ....  אל הספר
מוסד ביאליק