פרק ארבעה עשר: שאר המדרשים על התורת

^> ף £ / ך / ד / לאחר שעברנו הררך הארוכה של הפסיקתא , ילמדנו ופסיקתא רבתי יש בידינו לשוב אל הרבות שעל התורה » שטהן עסקנו בחקירתנו רק כהנחת לספר בראשית ום' ויקרא . אנו פותחים בם' דברים . הטררש לם' זה של התורה , הנקרא דברים רבה , כולל לכאורה עיונים רצופים על תכנם של דברי התורה ; אבל התבוננות בטקצת טלטרת , שהםפר טורככ עשרים ושבע פרשיות' השוות כטעט בגורלן זו לזו , שאטנם לא נסםנו בדפוס בסימנים מיוחדים . כל פרשה , בדומה להגדת ילטרנו וויקרא רכה , אינה דורשת אלא כתוב מסוים , והיינו בפנים שונות כטו בחנחומא ובפסיקתא רבתי . הפתיחה היא בהלכה , שנבדלת טילטדנו רק כזה , שאינה טתחילה ילמדנו רכינו אלא בטלת חלכהג . המעבר אל ההגרה בא באמצעות הביטוי זשיה , שאינו דוםר אלא בפרשה אחת 3 בלבד . רוב הפרשיות מסתיימות בחתימה םענין הגאולה , * םטש כטו הדרשות בתנחוטא . כצר הליקוטים , שליקט מדרש זה טתוך תלמוד ירושלמי , כראשית רבה וויקרא רבה , יש בו גם מקבילות רבות אל ההגדות לשיר השירים , לקהלת ולתהלים , וחמש םן ההלכות שלו נמצאות גם בתנחוטא . 5 ואף כי הםחכר לא שאב מן חיבורי התנחוטא , 6 הרי הלשון ודרך התיאור שלוז מייחד...  אל הספר
מוסד ביאליק