פרק תשיעי: תורת הסוד

ד 11 ל ) י ^ ר ^ ל יקייי"יי י הנהגת אלהיט המחנלה בהם הם תוכן ספרי הקודש . אבל שתי פרשיות מתקלות עד לסקור הדברים : אל האלהות והבריאה ; פרשת הבריאה מסופרת בפרק הראשון של ם' כראשית , ותפארתן של האל הים מתוארת בפי יחזקאל , ושתיהן ככר שימשו בימי קדם חלק חשוב ומיוחד של המדרש כיסוד האמונה והחכמה . אנו פותחים כיאות כחזון יחזקאל . נביא זח מתארי בפרטות יתירה את המראות שזכה לראות בהם את כסא אלהיט ; עליו נראה לו אפילו רמות כמראה אדם . * הרקיע הפרוש מתחת לכסא נישא על ידי ארבעה כרובים השוכנים במרכבת אופנים מזהירה . אין שום דבר מתקופת הנביאים הקודמים רומה אל החזונות האלה : לא ההתגלויות שכתורה , ולא המראות שראה אליהו , 3 טיכיהו , < ישעיה , 5 ואם יש לםצא בהם נקורת חשוואה , הרי [ היא בינם ובין ] התיאורים אצל זכריה ודניאל . אצל בן דורו של יחזקאל , הנביא ירמיהו , לא נמצא שום סימן של תמונות כאלה . מן הראוי להעיר , שרק בתיאורו השני של המראה אומר הנביא , שהחיות הן כרובים , ואף על פי כן הוא מוסיף , שכין ארבעת הפנים שלחן היה אחר של כרוב , 6 מכאן אפשר להסיק , כמו מתוך ההערה , שהוא יודע עתה שהם כרוכיםל , שדמות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק