פרק שני: ספר דברי הימים

לאל " ^ שנו ^^ טלר ! הםד י נה י' ייי ת על י ' 7 הבבלים , והיהודים הוגלו לארץ נכריה ששבו טמנה אחרי ימים רבים , כנתיני פרם , לארץ מולדתם וכדויבם רעיונות חדשים במקצת , הלכה הנבואה ואבדה מעט מעט ונעלמו הנביאים ובני הנביאים שהיו מכווני החינוך הםריני והדתי של האומה' האורים וחוטים שלה וכותבי רברי יסיה . אחרוני הצלילים של התלהבות הנבואה אנו שומעים מפי מלאכי ; נאומו אינו שופע עוד כוח איתנים , ולשוא נטה אתן להקשיב אל צליל המשורר והפייטן הקדום . אבל כנביא אחרון הוא מבשר לנו את ביאת אל ; ה , שעדיין שמע את אלהים כקול רטטה רקה , לפני בוא יום ה' הגדול . אין אני יורע אם אחרי מלאכי עוד נכתבו חזונות ברוח הנבואה , או אם נמצאים עוד כאלה כתוך ספרי נביאים אחרים ( כגון בפרק ט' מזכריה . ( אבל אילו היו בנמצא יצירות םםין זה או אלמלי עדיין מצויים חיו אז אנשים בעלי חזון נבואי , הרי ודאי הוא שלא היו מסתירים אותם מפנינו , או עקבותיהם לא נעלמו כליל . כאן הרי מםכיפה לגמרי ערות המסורה , המונה את מלאכי כאחרון הנביאים , למסקנותיה של הבקורת . קם מלאכי , או לכל הפחות זמן קצר אחריו , נדם דבר הנביא ; רק מחוך שרידי חיבורי הנ...  אל הספר
מוסד ביאליק