הקדמת העורך

£ 0 ר * Jit יצא בגיטנית בשתי מהדורות : הטחדורה הראשונה בשנת תקציב ( 1832 ) על ידי המחבר , והשניה בשנת תרנ"ב ( 1892 ) על ירי נ . בריל , בהוספות ותיקונים שרשם המחבר בשולי גליון ספרו . התרגום העברי נעשה על ווז : המהדורה השניה והשיבושים שבח חוקנו על פי המהדורה הראשונה . עבודת עריכתי היתה כשתי פנים : בשיפור התרגום , בתיקון הםפר ובהשלבתו . השוויתי את התרגום למקור הגרמני , וקד כטה שניתן לעיני לראלת התאמצתי להתאימם ככל האפשר , באופן שהתרגום יוכל לשמש גם צרכי מדע . ואל יהא דבר זה ק ל בעיניך . אם בכל םפר מדעי קשה לנ ; םור בתרגום מדויק את כל הגוונים וההבדלים הדקים שבשפה המקור , קשה הדבר שבעתים כספריו של צונץ , וביחור בספרנו זה . כי המחבר היה גם nor וגם חוקר . פעם הוא מאריך במליצות רמות ודורש דרשה שלמה בפרפראות , שאינן אלא הקדמה לגוף המחקר , ופעם הוא כולל 1 nq'Pf ארוך ומסובך את כל תוצאת חקירתו , וכל שינוי ק ל כבנין המשפט עלול לחפץ את הקערה על פיה ולהעלות דברים שלא עלו על דעת המחבר מעולם . וכן השתמש המחבר בכליצות שאפשר לפרשן לכמה פנים וקשה בהרבה מקומות לעטור על ם . ף דעתו , ויש צורך לבחור בעברית ...  אל הספר
מוסד ביאליק