אחרית דבר

משה דוד קאסוטו ז"ל נודע בארצנו כחוקר המקרא ; אבל המעיין ברשימת כתביו' שנתפרסמה בשנת 1954 ( בכרך ג של 'ארץ ישראל' ' המוקדש לזכרו ' ( יראה שאין תחום במדעי היהדות שהיה רחוק ממנו' אלא בן בית היה בכולם . ובייחוד היה קרוב ללבו חקר יהדות איטליה ; ואחת הדמויות ביהדות זו' שנתן עליה את דעתו כבר בראשית דרכו במחקר' היה עמנואל בן שלמה הרומי ' המשורר היהודי האיטלקי בן זמנו של דאנטה אליגיירי . אחד ממחקריו הראשונים של קאסוטו עוסק ביסודות האיטלקיים שבמחברות עמנואל Rivista Israelitica ) פירינצי . ( 1906 ' מפרו על 'דאנטה ועמנואל הרומי' הכולל את תוצאות מחקרו על השפעת הספרות ' האיטלקית בכלל —ושירת דאנטה בפרט —על שירתו של עמנואל' נכתב איטלקית בשביל ציבור דובר לשון זו' ונתפרסם לראשונה בפירינצי בשנת ' 1921 שהיתה שנת 600 לפטירת משוררה של 'הקומדיה האלוהית . ' סמוך לפרסומו של חיבור זה בלשון כתיבתו הראשונה ניתרגם לגרמנית ונדפס בכתב העת Jahrbuch fiir jiidische Geschichte und Literatur ( כרך ' 1922-1921 ' 24 עמ' ' ( 190-121 ועד מהרה נעשה ספר יסוד לכל מחקר בפרשת היחסים שבין שירת דאנטה לשירת יהודי איטליה . בספר זה בי...  אל הספר
מוסד ביאליק