הדים אחרים של דאנטה ב'מחברות'

יחסי תלותו של עמנואל בדאנטה אינם מוגבלים רק לאותה פואימה , המתארת את מסע המשורר אל ממלכת העולם הבא , אלא נראה כי יחסים אלו ניכרים לעתים קרובות אף בחלקים אחרים של הדיוואן שלפנינו . מתחילתן ועד סופן של 'המחברות / מתוך חרוזים ופרוזה מחורזת , שצביונם ואופיים מזרחי מובהק , ניצבים פה ושם קטעים ואף שירים שלמים , שבלבושם העברי הם מחזיקים עניין איטלקי אף הוא מובהק . והנה בין הדגמים האיטלקיים , בייחוד בשירי האהבה , שחלק נכבד הם מן 'המחברות , ' שוב נועד לדאנטה מקום ניכר , ואולי המקום בראש הכול . בשירי האהבה שלו הולך עמנואל הרומי ברגיל בעקבות המליצה המסורתית של קודמיו הספרדיים . הוא שר על אהבה קלילה שבלא דאגה , הנדלקת מהר וכבה כהרף עץ , אהבה שאינה מתרוממת אלא מעט מעל גבי הספירה החושנית . ואף על פי כן נשמעות בכמה מקומות של הדיוואן שלו נימות של שירה שונה בעיקרה , בה לובשת האהבה צורה רוחנית ; האשה האהובה נראית כדמות מלאך אלוהים ולא כברייה ארצית , והמשורר מתעלה למדרגת הרוחניות , האופיינית במיוחד לאסכולה של ה 110 ¥ 0 מ , dolce stii שעמה נמנה גם דאנטה . עמנואל נוטל את רעיונותיה של אסכולה זו ואת מליצתה ...  אל הספר
מוסד ביאליק