חזון עמנואל ו'הקומדיה האלוהית'

דבר שכולו שונה מהנחת ידידותם של דאנטה ועמנואל היא בעיית זיקתו הספרותית של עמנואל לכתבי דאנטה , ולכל לראש ל 'קומדיה האלוהית . ' כאן אנו עומדים על קרקע מוצקת ויציבה יותר . כידוע מתאר עמנואל ב 'מחברת' כח , שהיא האחרונה שבמחברותיו , חזון העולם הבא כפי שנראה אליו * , והואיל ואין שום ספק כי פואימה זו היא מאוחרת מן 'הקומדיה האלוהית ' , הרי טבעי הדבר שנשאל את עצמנו , אם ובאיזו מידה הושפע המחבר היהודי מן המופת המופלא שהיה לנגד עיניו . אמנם אף בעיה זו כבר דנתי בה במחקרי האמור , » אבל עתה מן הראוי לחזור ולדון בה מחדש ; כי בינתיים הובעה בספרו הידוע של אסין פאלאסיוס" הדעה בדבר המקורות המוסלימיים של עלילת 'הקומדיה האלוהית ; ' וכיוון שכך , הרי יכול אדם להיות סבור - ואכן כבר הובעה השערה זו » - כי על אחת כמה וכמה יש להניח מוצא מוסלימי לפואימה של עמנואל , וכי גם בעניין חקר המקור העיקרי של הפואימה העברית חשובה הספרות הערבית מן הספרות האיטלקית . על כן , קודם שנבדוק מקרוב את עניין ההקבלות שבין הפואימה של עמנואל ובין 'הקומדיה האלוהית , ' מן הראוי שנדון תחילה בהשערה זו . אסין פאלאסיוס אומר כי בתפיסה הכל...  אל הספר
מוסד ביאליק