התוכן

עמנואל הרומי , 'ידידו של דאנטה , ' עמוד ז חזון עמנואל ו 'הקומדיה האלוהית , ' עמוד יט הדים אחרים על דאנטה ב'מחברות , ' עמוד לו הערות ותוספת לביבליוגראפיה , עמוד מז אחרית דבר , עמוד נה  אל הספר
מוסד ביאליק