דאנטה ועמנואל הרומי

משה דוד קאסוטו משה דוד קאסוטו דאנטה ועמנואל הרומי הוצאת מוסד ביאליק תשכ"ו M . D . U . CASSUTO DANTE E MANOELLO [ Firenze 1921 ] Tradotto daWitaHano in ebraico da MENAHEM DORMAN Pubblicato nel settimo centenario della nascita di DANTE ALIGHIERI a cura della Casa Editrice Mosad Bialik Gerusalemme 1965 המסה ידאנטה ועמנואל הרומי' למשה דוד קאסוטו יוצאת לאור בשנת 1965 בתרגומו של מנחם דורמן למלאת שבע מאות שנה להולדתו של דאנטה אליגיירי  אל הספר
מוסד ביאליק