רשימת הציורים

1 ארבל , בית הכנסת , מראה פנימי לצפון . שחזור , Kohi-Watzinger . . / mike Svnagogen in ( ialilaa , Leipzig 1916 2 כפר נחום , כותרת קיר . ציורים , 13 , 12 , 10 , 9 , 8 , 6 , 5 , 3 , 2 על פי צילומי משלחת של החברה המזרחית הגרמנית ( ד " ר היינריך קוהל ופרופסור קארל וואצינגר . ( 3 כפר נחום , כותרת קיר . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 4 כפר נחום , בית הכנסת , מראה חוץ מדרום . שחזור . Kohi-Watzinger . Anlike Svnagogen in Galilaa . Leipzig 1916 5 כפר נחום , החצר הקדמית , כותרת . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 6 ארבל , כותרת . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 7 ארבל , תוכנית בית הכנסת . Kohi-Watzinger . rrrnc Svnagogen 111 ( ialilaa . Leipzig 1916 8 חורבת עמודים , כותרת . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 9 א דיקה , כותרת קיר . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 10 א דיקה , כותרת פינה . צילום של החברה המזרחית הגרמנית . 11 חורבת עמורים , תוכנית בית הכנסת . Kohi-Watzinger . nrct ' i Synagogen in ( ialilaa . Leipzig 1916 ולא כפי שמצוין שם 'כפר נחום . ' 12 א דיקה , כותרת . צילום של החברה המזרחית ה...  אל הספר
מוסד ביאליק