100 ברלין, בית־הכנסת בהיידרויטרגאסה. תחריט מ־1720 בערך