99 ברלין, בית־הכנסת בהיידרויטרגאסה, רישום מסוף המאה הי"ח