ברלין

גרוטה מצטט מקום אחר ב'תולדות היהודים במרק ברנדנבורג ' מאת קניג , ( 1790 ) אשר לפיו היה בית הכנסת שנבנה ב 1712 והושלם ב ; 1714 'מסיבי , בנוי לבנים ... בסגנון הגותי החדש . ' היו לו שתי קומות , והעליונה שבהן היתה מקום ההתאספות של הקהל . לא עלה בידי למצוא אצל קניג את המקום המצוין . זיהוי המבנה - אשר בלא ספק אינו בית הכנסת הגדול מ - 1712 היה יכול להיות מעניין למדי ; מחד גיסא יש בו כדי להוכיח את חדירת הסגנון הניאו גותי לצפון גרמניה , ומאידך גיסא , הוא מלמד על יכולתם של היהודים לקבלו על אף נטייתם השמרנית בנושאי בנייה . בית הכנסת שנבנה ב 1712 עומד גם כיום בהיידרויטרגאסה . על מצבו הקודם , לפני שנוסף לו חדר המבוא עם מגדלי מדרגות וגומחת ארון , אפשר ללמוד במדויק מתחריטו של גובלין ומרישום מסוף המאה הי"ח ( ציורים , 99 . ( 100 בית הכנסת היה אולם מלבני , ולו שישה חלונות בכל צד אורך וחמישה חלונות , צפופים יותר , במזרח , בלי חיבורי פילאסטרים . רק במערב היו שני יציעים ; התקרה היתה מקומרת בדמות אגן ומחולקת בפסים עבים , ממולאים בעיטורים תיבתיים . כאן ויתרו על דגם אולם בית הכנסת מימי הביניים , אשר באותו...  אל הספר
מוסד ביאליק