הרבורג

כמו בווייזנאו כך אף בהרבורג שברים : גם כאן גרמה הופעתן של צורות גותיות לכאורה - חלונות חדודי קשתות - לסיווג המבנה הקטן כמבנה מימי הביניים . ואולם , בידינו כתובת המסירה כל ספק לגבי העובדה שהבניין הוא מאמצע המאה הי " ח .  אל הספר
מוסד ביאליק