וייזנאו/מינץ

בית הכנסת בווייזנאו אינו גותי , כפי שהניחו גרוטה ואפשטיין . על כך מעידה תוכנית הבניין עצמה , אשר לפני הזזת הקיר המערבי למרחק של כמטר אחר כלפי מזרח היתה רבועה כמעט . קרוב לוודאי שהגג הגלילי השטוח , המכסה עתה את הבניין בכיוון מערב מזרח , והמעניק לאולם מגמה ארכנית מסוימת , מתאים לקימור הישן . גם בכך נקשר המבנה לבתי הכנסת ההסיים של המאה הי"ח , אשר תיאר אותם אפשטיין . דוגמאות לכך מצויות בגלנהאוזן , באלריך , ברוטנבורג ליד פולדה ובמקומות נוספים . מציאותו של יציע מערבי היא בעלת חשיבות כמו גם מציאותן של צורות יחידות אחרות , דלת הכניסה וכרכוב הגג . נוכחותם של חלונות חרודי קשת היא בגדר פנייה יוצאת דופן לעבר , ולכל היותר מלמדת היא על המגמה השמרנית המציינת את מגוון הצורות של בניית בתי כנסת עוד במאה הי " ח . יתר על כן , מידע מדויק על בנייתו של בית הכנסת מספקים כתבי משכנתא המצויים בידי ראש הקהילה היהודית בווייזנאו . ב 23 באוגוסט 1736 'קיבלה הקהילה היהודית בדיוקזה של וייזנאו ... לשם בניית בית כנסת חדש 1500 ... גולדן , ' מאת הגמון הקתדרלה אנסלם פרנץ פון אינגלהיים . כבטוחה שימשה משכנתא על הקרקע המיוערת...  אל הספר
מוסד ביאליק