98 נירנברג, קישוט הכותרת של הארון, עתה באכסדרה של בית־הכנסת החדש