פסאו

פראוברגר וגרוטה קובעים , כי בפסאו-אוברהאוז נשתמרו שרידיו של בית כנסת בסגנון גותי . לא היה באפשרותי לקבוע על מה מסתמכת קביעה זו . ברשומות קורות העתים של פסאו נאמר , כי ב 1476 גירש ההגמון אולריקה ה חו את היהודים , וכי במקום בית הכנסת נבנתה כנסיית הצלב הקרוש , העכשווית . כנסייה זו היא אחת הדוגמאות החשובות ביותר של האדריכלות הגותית המאוחרת בדרום גרמניה , משלהי המאה הט " ו . מבית הכנסת הישן אין לזהות בוודאות מאפיין כלשהו . לאולם האורכי הקצר , שבו חלל אחד , לבית המקהלה עם עמודי התמר החודרנים , ליציעים הסובבים בין עמודי התמר - לכל אלה אין ולא כלום עם אדריכלות בתי הכנסת בימי הביניים .  אל הספר
מוסד ביאליק