נספח

יש להזכיר כנספחים עוד כמה בניינים שנזכרים אמנם בכתובים כבתי כנסת מימי הביניים , אך אין הדבר כן .  אל הספר
מוסד ביאליק