שנייטאך

בית הכנסת בשנייטאך יכול להיזכר כאן , אף שנוסד רק בשנת '" 1570 ובמקורו היה בנוי בפשטות , כמעט עד כדי פרימיטיביות . הוא גרורה בסדרה של בניינים המיוצגים בדגם של בית הכנסת של פוזן ובבניין המקורי של בית הכנםת על שם פינקס בפראג - זהו אולם מלבני פשוט , אשר כאן הוא כנראה נעדר קמרון . במזרח ניצב הארון הנאה על גבי מבנה מדרגות בין החלונות - היכלית על גבי שני עמודים חופשיים בעלת גמלון משולש שטוח . השיפוץ שהיה ב 1735 גרר שינוי יסודי בבניין . קמרון הראי צומצם עד לביטולו , החלונות הוגדלו , עזרת הנשים נבנתה מדרום כתוספת וקושרה אל האולם הראשי בפתחים גדולים , עשויים בקשתות חודרות .  אל הספר
מוסד ביאליק