94 פראג, כנראה בית־הכנסת על שם פינקס בתמונת־ראי, תחריט מ־1726