פראג בית־הכנסת על שם פינקס

בחלקיו הקדומים ביותר אפשר שבית הכנסת פינקס עתיק יותר מ'על תנאי . ' את ייסודו קושרים עם אחד , רבי פינקס הורובסקי , שחי במאה הי " ג . ב 1492 מוזכר בית הכנסת בפעם הראשונה במפורש . בשנת 1535 חל שיפוץ יסודי , ושיפוץ שני היה בערך ב . 1600 על הראשון מעידה כתובת המצויה בקיר המערבי של בית הכנסת , ועל השני מעידה כתובת הקבועה על מצבת קברו של האדריכל : ( 1625 ) 'יום ג , ב בתשרי . 5386 כאן נח האיש החכם והטוב , יהודה גולדשמירט דה הרץ . תמיד היה ירא שמים והתפלל באדיקות , חי מיגיע כפיו ועל פי תוכניותיו נבנו בית הכנסת פינקס בשלמות וחלק מבית הכנסת מייזל . יהי זכרו ברוך . ' בגמלון המערבי והמזרחי של 'עזרת ישראל' מסתמנים שני גמלוני לבנים עתיקים יותר , שתבניתן גדולה ( ציור , ( 92 והם משתייכים בוודאי לבניין שהיה צר מידות בהרבה מן הנוכחי . רוחב בסיס הגמלון הוא רק כשבעה מטרים לעומת עשרה בבניין הנוכחי . הצדדים הצרים של הבניין הישן קיימים אפוא בבניין הנוכחי . הצדדים הצרים של הבניין הישן ואורכו נקבעים לפי ריחוקם זה מזה 17 . 78 ) מטרים . ( האומנות שכנגד עזרת הנשים הן שרידים של הקיר הדרומי הישן - קיר שעוביו כמטר ...  אל הספר
מוסד ביאליק