91 פרנקפורט ע"נ מיין, בית־הכנסת מ־‭,1711‬ תחריט פלרה מ־1830 בערך