90 פרנקפורט ע"נ מיין, בית־הכנסת מ־ ‭,1711‬ חתך רוחב