89 פרנקפורט ע"נ מיין, בית־הכנסת מ־ ‭,1711‬מראה הפנים כלפי מזרח. רישום מ־‭185 5‬