87 פרנקפורט ע"נ מיין, יסודות בית־הכנסת הקדום ביותר