פרנקפורט על נהר מיין

בית הכנסת העתיק ביותר של קהילת פרנקפורט * שכן לא הרחק מן הקתדרלה הראשית של העיר , בערך בפינה הצפון מזרחית של הארכיון העירוני . לפני הבנייה החדשה עמר שם בית n , Stadtwage שעוד בימיו של לרסנר , בתחילת המאה הי"ח , התקרא 'יורנשולה . ' בעת חפירת היסודות לבנייני הארכיון והמוזיאון בשנת 1874 נתאפשרה חשיפתם של שרידי בית הכנסת ( ציור . ( 87 סדרה של שלושה שרידי קירות מקבילים ערוכים ממערב למזרח במרחק של מטרים מעטים זה מזה , בדרומי שבהם נמצאות הפינות המערבית והמזרחית . מן הפינות נמשכים הקירות כלפי דרום . אחר כך הקיר המזרחי מתקמר , ונעשה לאפסיס בדמות חצי עיגול . כך מתקבל בלי שום ספק אולם מלבני עם אפסיס קטן במזרח . בליטה בפינה הצפונית מערבית מביאה לידי מסקנה , שהבניין היה מכוסה בשני קמרונות צולבים מצולעים בעלי קווי חיתוך . בשאלה אם הקירות שמצפון לבניין היו שייכים אליו ואם הם מצביעים על קיומה של עזרת נשים , אין לפסוק בבטחה . הקיר היוצא צפונה מקיר הצפון של בית הכנסת אינו מגיע עד אותם קירות . אפשר שמדובר כאן רק בחצר , או , והדבר סביר יותר , במבואה , שהגישה אליה היתה ממזרח . בתקופה שבה הוקם בית הכנסת ה...  אל הספר
מוסד ביאליק