פוזן

בשנת 1908 נהרסה קבוצת בתי הכנסת שבפוזן . נותרו בידינו רק ציורים וכן התוכנית שעשה ופרסם גרוטה , אשר פיקח על ההריסה ( ציורים 85 ו , ( 86 ורק על פיהם אנו יכולים לתאר את המבנים ואת תולדותיהם . כל המחצית הצפונית של קבוצת המבנים - בית הכנסת החדש על חצר המבוא שלו ובית הכנסת נחמיה - הוקמה רק במאה הי"ח , כנראה לאחר השרפה הגדולה שאירעה בשנת . 1717 המבנה העתיק ביותר שנותר היה אפוא בית הכנסת הישן , עם תוספת הבנייה שנוספה לו בדרום ובצפון . ואולם גם שלושת המבנים הללו לא הוקמו באותו זמן . חדר המבוא הצפוני , ששכן בין בית הכנסת הישן לבין בית הכנסת החדש , ואשר בתקופה האחרונה של הקמת בתי הכנםת של פוזן שכן בו גרם המדרגות הראשי , אכן נבנה לפני בית הכנסת החדש : הקירות המפרידים שייכים לו ולא לבית הכנסת החדש , הקיר המערבי של שני המבנים אינו עובר בקו ישר אחד , והדלת המוליכה מן הישורת העליונה של המדרגות אל היציע המערבי של בית הכנסת החדש , היתה מלכתחילה חלון . מצד אחר ודאי , כי תוספת חרר המבוא חדשה יותר מאשר בית הכנסת הישן , הצמוד לה מדרום ; היא סותמת את החלון בקיר הצפוני של בית הכנסת . את קמרונה , גליל שבו צהר...  אל הספר
מוסד ביאליק