אופנבורג בבאדן

המקווה של אופנבורג סוטה מן הרגם הרגיל של בית המרחץ בסגנון הרומנסקי או הגותי . אין זה הדגם של וורמס , שבו כל החללים - גרם מדרגות , חצר מבוא והבור - נפרדים , אף שהם שוכנים בקרבה הדוקה ככל האפשר , באופן שמובלטת זיקתם ההדדית , ואף אין זה הדגם של פרידברג , שבו הוכנס גרם המעלות אל החלל הראשי . באופנבורג הכול מופרד , ותחושת השייכות אובדת . גרם המדרגות המוליך אל פיר הטבילה ערוך בקו ישר ומכוסה בקמרון גליל יחיד , באופן שיש לעבור לכל אורכו בבת אחת , עד שהוא נבלע בפיר . רק הפסק קטן במחצית הגובה שובר את זרימתו . מה היו הסיבות שהביאו לבחירתה של תוכנית בלתי נוחה זו לביצוע - על כך אין בידינו תשובה . בית המרחץ הוקם כנראה במחצית המאה הי " ר . קמרון הפיר מחולק לארבעה , ולו צלעות וטבעת חותמת , והוא נשען על זיזים בדמות פירמידה .  אל הספר
מוסד ביאליק