אגר

בית הכנסת שבאגר אינו קיים מאז . 1856 הוא נהרס לחלוטין . לבד מאזכורים קצרים שלו מצוי בידינו רק תיאורו של גרובר , בספרו 'אמנות ימי הביניים בבוהמיה . ' קהילת אגר היתה עתיקה , וחייתה חיים של רווחה . בעת שגורשו יהודי העיר , בשנת , 1350 היו בבעלותה בית כנסת , בית עלמין יהודי , בית מדרש ומגורים בשביל בעלי התפקידים בקהילה . כל אלה סופחו לנכסי מועצת העיר . בשנת 1364 קנו יהודים ששבו והתיישבו בעיר את בית הכנסת ואת בית העלמין מידי האציל אלברכט נוטהאפט . קרל הרביעי שב ואישר את המכירה בתעודה מיום 6 בנובמבר "" . / 364 בשנת 1430 גורשו היהודים בפעם השנייה - בשל הימנעות מתשלום מסים , אבל , הפעם הזאת מתוך שמירת תביעותיהם , 'חוץ מבתיהם , חצריהם , בית הכנסת ובית הקברות , אשר צריכים להישאר בידי נאמנינו באגד , כך שיעשו מבית הכנסת בית יראה , למען יוכלו נשינו האהובות לסגוד שם , ' ... כך מצווה תעודה של הקיסר זיגיסמונד . בשנת 1431 אישרו היהודים שגורשו , לרצונם או שלא לרצונם , את המצב הזה ; ואולם , לאחר שהותר שובם , בשנת , 1434 הבטיחה להם מועצת העיר 'להניח להם את כל זכויות היהודים שלהם ... עם בית הכנסת , חצר בית ...  אל הספר
מוסד ביאליק