קרקוב

שני הבניינים בקרקוב ובחלם מוכרים לי רק מאזכורים רופפים הפזורים בספרות . עלי להגביל את עצמי אפוא לפירוטם של אזכורים אלה . * שני הבניינים שייכים לרגם הדו ספינתי בעל שלושת החללים . אפשר שצורת חלל זו , כפי שמשער גרוטה , עברה מפראג לפולין . הדגם הזה השתנה בקרקוב לעומת פראג , בכך שהחלל רחב יחסית לאורך . בפראג היה היחס בערך 14 : 8 מטרים , ואילו כאן היה הרוחב 20 פסיעות והאורך ' . 29 - מהנתונים הללו עולה , שהמבנה גדול מן הרגיל : הוא הגדול ביותר בקרב בתי הכנסת בכל מרחב הבנייה של מרכז אירופה . במאה הט"ז נעשה שיפוץ : במקום הגג הגבוה שהיה שם בתחילה ( כנראה גג גמלון פשוט ) מופיע גג שטוח , עם כותרת מעקה , כבבתי הכנסת הפולניים של המאות הט"ז והי"ז . אותה עת נעלמו גם עמודי התמר שהיו שם מלכתחילה . גם החלונות המקושתים הקבועים גבוה בכל אחר מחללי הספינות , עברו אז כנראה ראה ציור . 30 שינוי , כמו כותרות הגביע הנמוכות של שני העמודים העגולים . באותה עת התקינו גם כנראה את קמרון הצלעות . הבימה הנאה ( ציור ( 30 הוקמה אף היא במאה הט " ז . מתי הוקם הבניין המקורי - זאת אין לדעת בוודאות מן הכתובים . אסנוויין קובע את ...  אל הספר
מוסד ביאליק