‭77-76‬ פראג, בית־הכנסת 'על תנאי‭,'‬ כותרת עמוד מלווה