73 פראג, בית־הכנסת 'על תנאי‭,'‬ מראה החוץ מררום־מזרח