פראג בית־הכנסת הישן ו'על־תנאי'

יהודי פראג מוזכרים למן תחילת המאה העשירית . באותה עת ישבו ב'צד הקטן ' ( Kieinseite ) מתחת להראדשין . האזכור הראשון של בית כנסת הופיע בפעם הראשונה רק בשנת 1224 אצל רושם העתים הבוהמי קוסמאס . הוא נוסד , על פי דיווחו , כבר בסוף המאה הי"א ; בשנת 1096 הפך בית הכנסת לקפלה . בית כנסת אחר נשרף ב . 1142 מתי נבנה בית הכנסת הישן , והאם נועד לשמש יורשו של בית הכנסת שנזכר ב - 1142 על כך אין להשיב בוודאות . רק מתוך שמו אפשר להסיק , כי הוא בא במקומו של בית הכנםת הקדום ביותר , וכי הוקם בתחום המגורים החדש של היהודים , הגטו שבו ישבו למן המאה הי"ב . מן הבניין החדש שנבנה בסוף המאה הי"ט שוב אין ללמוד דבר על המצב הקודם . רק סקירה שנכתבה סמוך לשנת 1700 מציירת תמונה חלקית : 'אשר לבית הכנסת של היהודים , אורכו 33 אמות ו 15 ' / 2 אמות רוחבו , ויתרו בנוי ... מכוסה בקמרון . ' על פי תיאור זה היה החלל מוארך למדי , והיה מכוסה בקמרון , קטן יחסית במידותיו . אין לקבוע אם זה היה המבנה הקדום , או שמא מבנה חרש , שהוקם * ראה ציורים , 26 , 17 ו . 32  אל הספר
מוסד ביאליק