70 ארפורט, בית־הכנסת מ־‭.1353‬ רישום מתחילת המאה הי"ז