רופאך

ס ' וינקלר מסר תיאור מדויק של שרידי בית הכנסת כפי שמצא אותם , ודיווחו נכלל בנספח לספרו של גינצבורגר 'תולדות היהודים ברופאו . ' נותר רק לחזור על התיאור ולתקן בכמה מקומות את הממצאים הקשורים בביקורת הסגנון . תוכנית הבניין היא מלבן , שצלעותיו 10 x 11 . 35 מטרים , ואשר רוחבו עושה אותה לכמעט ריבוע ( ציור . ( 67 גובה קירות האורך היה כלפי חוץ כ 6 מטרים ; מעל הקיר המזרחי והקיר המערבי התרומם גמלון משולש תלול , שחודו הגיע בוודאי לגובה של 13 מטרים מעל למפלס הקרקע דאז . במרכז קיר המזרח ( ציור ( 68 היה אפסיס קטן , שצורתו כלפי חוץ חצי עגול , וכלפי פנים - פרסה ; גגו הגיע לגובה של כ 2 . 30 מטרים מעל למפלס האדמה . מעליו היתה קשת מקילה . בקיר המערב היה שער , ולו פרופיל מעוגל בין שני קערורים . פרופיל זה נמשך בקשת תלתנית חדורה מסביב לקשת הגמלון ( טימפנון . ( שער שני , מלבני , אשר פינותיו העליונות מולאו בזיזים בצורת רבע עיגול , נקבע באמצע הקיר הדרומי . גובהו מעל מפלס הקרקע של אותה עת היה 2 . 40 מטרים . בקיר המזרח קבועים ארבעה חלונות עם עמודי זוטא באמצעיתם . מלמעלה מצוי חלון אוקולי שקוטרו 1 . 20 מטר . הקיר...  אל הספר
מוסד ביאליק