באמברג

את בית הכנסת של באמברג אפשר לתאר כיום רק בצורתו המחודשת , לאחר השיפוץ היסודי שנעשה בו . עתה הוא משמש אולם התעמלות ביודנגאסה , ועד 1803 היה בו בית התפילה 'בשורת מריה . ' עד הגירוש הגדול של היהודים , בשנת , 1350 שכנו היהודים באזור יודנגאסה של היום , סביב בית הכנסת . לאחר הגירוש עבר בית הכנסת לנכסיו של הארכיהגמון , והיהודים , לאחר שובם אל העיר , התיישבו במקום אחר , בסביבת קסלרסגאסה של היום , ובנו להם בית כנםת אחר . בית הכנסת הקדום הראשון הוא כיום בניין שתוכניתו טרפז , בעל צלעות בלתי שוות 16 . 70 : 11 . 12 : 14 . 40 : 9 . 77 ) מטרים , ( ולו בית מקהלה קצר , סגור משלושה עברים . בית האורך מכוסה בקמרון צולב מצולע היוצר ארבעה חללים . הקמרון נשען על עמודי קיר , המתווים שלושת רבעי מעגל , והם מלווים בעמודים קטנים יותר ובקערורים . בית המקהלה מכוסה בקמרון מרושת ; הוא נח על עמודי קיר צרים בעלי כותרות גביע רחבות . העמודים צומחים מעל כרכוב . מכל צד של אלכסון בית המקהלה נמצא חלון שמסגרת הקיר שלו עשירה בקערורים ואגסים , המותכים זה בזה . חלונות אולם האורך הם בעלי נטיות פשוטות ועם עמודים בדמות חצאי מתומן -...  אל הספר
מוסד ביאליק