רגנסבורג

בית הכנסת של רגנסבורג * השתמר רק בשני תחריטים שעשה אלטדורפר בשנת , 1519 שנת חורבנו של בית הכנסת . נראה כי התחריטים נעשו לאחר החורבן . פרטים אחדים עלולים לחטוא למקור , אר את התמונה הכללית אפשר לשחזר . לאולם , שבו שתי ספינות , היו ארבע קורות תקרה , כך שבסר הכול היו בו שמונה כיפות תקרה רבועות ( ציור . ( 58 התומכות שהפרידו בין שתי הספינות הן עגולות , עומדות על מסרים בדמות קובייה ועליהם מונחים בסיסים אתיים שטוחים עם קערור מרכזי עמוק ועם צרורות פינה . הכותרות נושאות קישוטי עלווה שסגנונה חופשי , והיא מצטרפת לצורות של פקעות ( ציור . ( 23 בהתאמה לעמודי התווך צמודים לקירות צרורות של שלושה עמודי קיר על שלושה מסרים עגולים עם בסיסים תלולים . הכותרות נושאות על פי רוב עיטורי ניצנים . הקמרונים מרושתים בחגורות מודגשות , הנמשכות לרוחב הקמרון ולאורכו . בקירות האורך מצויים חלונות קטנים מחודרי קשתות ולהם פרופיל פשוט . שני החלונות של קיר המזרח גדולים יותר ויורדים עד לגובה 3 / 5 מגובה עמודי הקיר , ומעליהם מצוי חלון אוקולי . בחלקו התחתון של קיר המזרח מצויה קשת םרק ולה שלוש מקמרות בעלות שתי קשתות מעוגלות . העמ...  אל הספר
מוסד ביאליק