56 וורמס, החצר הקדמית של בית־הכנסת. ליטוגרפיה מ־1850 בקירוב