וורמס

בבית הכנסת של וורמס אפשר להבחין בין ארבעה חלקים ( ציור . *( 41 עזרת הנשים ( 11 ) עם האולם הקדמי , אולם המבוא , נבנתה כתוספת לבית הכנסת , כשאבני המקום נמשכות אל הפינה הצפונית מזרחית של בית הכנסת , ושום אבן מן הקיר המזרחי של עזרת הנשים אינה עוברת אל תוך חיבור הקיר המזרחי של ראה ציורים . 35 , 22 בית הכנסת . גם חדר המבוא ( 111 ) מופרד מעזרת הנשים . גם בקיר המזרחי וגם בקיר המערבי של עזרת הנשים אפשר להבחין בקלות במישקים כנגד קירותיו של חרר המבוא . במזרח יוצרים קירות המבוא ועזרת הנשים זווית קהה , בדיוק כמו הקירות המזרחיים של עזרת הנשים והגברים ( ציור . ( 43 כך גם בית התפילה של רש " י , ( iv ) שנסמך רק לאחר זמן אל קיר המערב של בית הכנסת . יוצא שהחלק העתיק ביותר של המכלול כולו הוא 'עזרת ישראל , ' כלומר , אולם התפילה של הגברים . אף מאולם זה יש לגרוע חלקים אחדים עד שנגיע למבנה הישן . בתוך שני הגמלונים מכונים שברי בנייה אשר העיטור והחציבה מעידים עליהם שהם מראשית המאה הי"ז , לכל המוקדם . אלה הן אבנים אחדות , מוארכות , עם שוליים מורמים ופס שזור פעם בדוגמת זיגזג ופעם בשריגי גפן בסימטריה של דגם ראי . ...  אל הספר
מוסד ביאליק