שפאייר

מבית הכנסת בשפאייר נשתמר רק הקיר המזרחי , וכן שני חלונות מקושתים , המצויים במוזיאון ההיסטורי של פפאלץ בשפאייר ושרידים של מבנה משני נוסף . הקהילה הראשונה נוסדה בשנת . 1084 תאריך זה מצוין בכתב זכויות שהעניק הבישוף הואוצמן ליהודים , אולם המוציאים לאור , אנשי ה'גרמניה יודאיקה' סוברים , כי אפשר שהתעודה נוגעת לצירופם של פליטים ממיינץ אל קהילת שפאייר , שנוסדה עוד לפני כן . המלים הלטיניות si et judeos coiiigerem ' פירושן בפשטות , 'אם אני מצרף גם יהודים ... האמנתי להאדיר את כבודו של מושב ההגמון שלנו' שורש cum הנמצא ב 0 ח 00111 £€ מכוון אל loci nostri ולא כלפי קהילה יהודית קיימת . ההגמון הואוצמן לקח את המשפחות היהודיות שנמלטו מן הפרעות שפרצו לפתע במיינץ וקבע להן רובע יהודי מיוחד ' extra communionem et habitationcm civium ' — בשפאייר , אשר עתה זה קיבלה מעמד של עיר . בשנת 1096 נזכר בית הכנסת , ב 1196 הוא נשרף עקב פרעות . הוא נבנה מחדש על סמך פקודה של הדוכס אוטו . בשנת , 1349 בעקבות פרעות גדולות שנערכו ביהודי גרמניה , גורשו גם יהודי שפאייר , ואת רכושם , לרבות בית הכנסת , נטלה מועצת העיר . בשנת ...  אל הספר
מוסד ביאליק