36 פרנקפורט ע"נ מיין, רחוב היהודים ובית־הכנסת מ־‭.1460‬ תחריט