35 עזרת הנשים בוורמס, מראה הפנים לצד דרום, ליטוגרפיה, 1840 בקירוב