32 בית־הכנסת 'על תנאי‭,'‬מראה חוץ,מדרום־מזרח.תחריט צבוע מאמצע המאה הי"ט