31 מץ, הרובע היהודי, ‭,1640‬ תחריט מהמחצית הראשונה של המאה הי"ז