18 קריאה בתורה, מיניאטורה מצפון ספרד, שלהי המאה הי"ג