בית־הכנסת הקדום

מקומות הפולחן היהודיים הראשונים הידועים לנו הם הבמות . באמצע המאה העשירית לפני ספירת הנוצרים הוקם הבניין הראשון שייחדו היהודים לפולחן - מקדש שלמה בירושלים . המקדש חודש פעמים אחדות - בימי זרובבל , בסוף המאה השישית , ובפעם האחרונה בימי הורדוס , כעשור השני והשלישי של המאה הראשונה לפני הספירה - עד שנחרב כליל בידי טיטוס , בשנת 70 לספירה . בימי עזרא הופיע סוג חדש של מקום פולחן לצד המקדש : בית הכנסת . המעבר מן המקדש אל בית הכנסת מציין תפנית חשובה ומכרעת בתולדותיה של התרבות היהודית . סימן חיצוני זה , המעיד על שינוי פנימי , מאיר את מצבה הכללי של היהדות בתקופה שבה חל . הקרבת הקורבנות נדחקת הצדה , ועמה מסתמן פיחות בחשיבותו של מעמד הכוהנים , ששימש מתווך בין האל לבין קהל המאמינים ; עתה נטלה הקהילה ישירות לידיה את עבודת האלוהים - לא בדרך הפרימיטיבית , אשר לפיה נהג כל בעל בעמיו , כלומר כל ראש משפחה ככוהן לעצמו , אלא בדרך אחרת , חדשה לגמרי בעולם התרבות של המזרח התיכון ; החלה התייחסות ישירה של הקולקטיב הקהילתי אל האל . את מקום החיזיון של הקרבת הקורבנות במקדש , ארמונה של האלוהות , עם שירת המזמורים והתהל...  אל הספר
מוסד ביאליק