ריכרד קראוטהיימר ותפיסתו בתולדות האדריכלות

משה ברש עונג רב הוא לי להגיש בתרגום עברי את ספרו של ריכרד קראוטהיימר על אדריכלות בתי הכנסת בימי הבינ"ם . בניין בית הכנסת , גם זה של ימי הביניים , לא נעלם מאופקם של חוקרים . עם זאת , יש חידוש רב בספרו של קראוטהיימר . הגישה המונחת ביסוד ספרו זה שונה מן התפיסות המקובלות בריונים האחרים על נושא זה . קראוטהיימר אינו מתייחס לבית הכנסת כאל מונומנט היסטורי המעיד על גורלן של קהילות ועל תרבותו של העם ; הוא אף אינו מבקש ללמוד מן הבניינים של בתי הכנסת על תרבותם של ימי הביניים בכלל - של יהודים ושל לא יהודים כאחד . גישתו היא זו של חוקר תולדות האדריכלות , וזו אינה גישה שכיחה במה שנכתב על בנייני בתי הכנסת . גישה זו מעלה בעיות סגוליות ומציגה שאלות שאינן מקובלות בדרן כלל . גישתו המיוחדת של קראוטהיימר צמחה מתוך התפתחות רוחנית מיוחדת , וראוי להכיר התפתחות זו כדי להבין את גישתו של מחבר הספר שלפנינו . [ או ריכרד קראוטהיימר נולד בשנת 1897 בעיר הגרמנית פירת' , ( Furth ) בן למשפחה יהודית מן המעמד הבינוני . בראשית המאה העשרים תרמה השכבה האמירה של יהדות גרמניה רבות לפריחתה ולהתפתחותה של התרבות הגרמנית . כמנהג או...  אל הספר
מוסד ביאליק