תוכן העניינים

משה ברש : מבוא - ריכרד קראוטהיימר ותפיסתו בתולדות האדריכלות ו הקדמה 1 דת ואמנות 3 בית הכנסת הקדום 13 ימי הביניים 47 תיאור בתי כנסת מימי הביניים 187-95 שפאייר ; 97 וורמס ; 102 רגנסבורג ; 123 באמברג ; 126 פרירברג בהסן ; 131 מילטנברג ; 133 רופאך ; 136 ארפורט ; 139 פראג , בית הכנסת הישן 'על תנאי' ; 141 קרקוב ; 152 אגר ; 153 אופנבורג בבארן ; 156 אנדרנאך ; 157 פתן ; 159 פרנקפורט ; 162 פראג , בית הכנסת פינקס ; 168 שנייטאך ; 173 מץ ; 173 פירת ' 175 נספח 181 בורגוויינטינג / אוברפפאלץ ; 181 פסאו ; 181 נירנברג ; 182 וייזנאו / מינץ ; 184 הרבורג ; 185 ברלין 185 הערות 188 רשימת הציורים 207 רשימת מונחים 213 ביבליוגרפיה 215 מפתח 223  אל הספר
מוסד ביאליק